Stadiul construcțiilor suburbiei Amber Forest – 24 Februarie 2022

Autor 24 februarie, 2022aprilie 25th, 2023

În luna ianuarie au fost demarate construcțiile pentru primele vile din prima etapă a fazei 1, a suburbiei complete Amber Forest.

Autorizațiile pentru prima etapă a fazei I a suburbiei Amber Forest au fost obținute la începutul lunii decembrie 2021.

Primele vile sunt construite cu compania de construcții Britt Construct, care a fost implicată și în construirea complexului Amber Gardens, în continuare singurul proiect de vile verzi de lux din Romania, certificate Casa Verde de RoGBC.

Locuinţele Amber Forest sunt primele locuinţe din România care respectă standardul energetic NZEB, impus de Uniunea Europeană începând cu 2021, fiind clădiri eficiente energetic, şi în acelaşi timp construcţii de calitate, durabile, care integrează tehnologii de ultimă generaţie.

Mai jos regăsiți un scurt status al autorizațiilor celorlalte etape și faze:

  • Faza 1,  Etapele 2 și 3:
   În acest moment, au fost obținute certificatele de urbanism, precum și cea mai mare parte a avizelor și studiilor necesare a fi obținute de la autoritățile responsabile, în vederea pregătirii dosarului pentru autorizația de construcție.
  • Faza 1, Etapa 4:
   Au fost obținute o mare parte din avizele utilităților standard: alimentare cu apă, canalizare – Apă Canal Ilfov, electricitate – Enel Muntenia, gaz – Distrigaz Sud Rețele.
   O parte din avizele și acordurile de la administrațiile publice centrale: Aviz de la Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov; de la ANIF / Autoritatea Națională Îmbunătățiri Funciare; Majoritatea avizelor IPJ Ilfov și Transgaz
   Se lucrează în continuare pentru obținerea celorlalte avize.
   Acest proces este realizat și pentru apartamentele dezvoltate în cadrul complexului.
  • Faza 2: 
   A fost finalizată dezmembrarea și primită intabularea dezmembrării care conține numerele cadastrale pentru toate loturile fazei 2. Se pregătește documentația pentru obținerea certificatelor de urbanism.

  Autorizația de construcție presupune un set complex de alte avize, peste 20 de instituții fiind implicate în obținerea acestor avize. Acest proces este repetat pentru fiecare tranșă de vile din fiecare fază a proiectului, echipele Alesonor lucrând în paralel la documentațiile necesare.

  Pe scurt, iată care sunt etapele pe care Alesonor le parcurge pentru obținerea autorizațiilor de construcții, pentru fiecare etapă și fază a proiectului: 

  • Obținerea PUZ-ului, care stabilește regulile și reglementările generale ale întregului proiect: obținut în februarie 2021
  • Dezmembrările loturilor
  • Obținerea certificatelor de urbanism, pentru fiecare lot în parte. Odată obținute, certificatele de urbanism, conțin lista de avize și studii necesare a fi obținute de la autoritățile responsabile, înaintea obținerii autorizației de construcție, printre care:
   • avizele de utilități standard: alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaz, salubritate
   • avize și acorduri ale administrației publice centrale (Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov; Autoritatea Aeronautică Civilă Română; MAPN; ANIF; Autoritatea Națională Apele Române; Transgaz; IPJ Ilfov)
   • Pe lângă aceste avize, au fost parcurse etapele standard: proiectele de arhitectură, structură și instalații au fost verificate de verificatori autorizați și a fost realizată anteevaluarea lucrării
   • De asemenea, au fost realizate studii de specialitate: studiu de eficiență energetică studiu însorire; studiu termotehnic; studiu geotehnic verificat de verificator
   • Suplimentar, a fost necesar un punct de vedere al autorității responsabile cu protecția mediului – autorizația de mediu

  Fiind pentru prima dată când în România se construiește o suburbie completă, de o asemenea amploare și angajament pentru sustenabilitate, mediu, calitatea construcțiilor și atenție la detalii, procesul de autorizare este mai îndelungat, și este, de asemenea, amplificat și de situația declanșată de restricțiile crizei Covid.